ADWOKAT SPRAWY RODZINNE ŁÓDŹ

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Adwokat sprawy rodzinne Łódź

Do katalogu spraw rodzinnych należy cały szereg regulacji dotyczących kwestii małżeńskich, takich jak wzajemne prawa i obowiązki małżonków oraz małżeńskie ustroje majątkowe, dodatkowo są obowiązujące przepisy dotycząc również stosunków między rodzicami a dziećmi, kwestii opieki, przysposobienia, kurateli i wielu innych.

Jako Adwokat najczęściej pomagam moim klientom w sprawach dotyczących rozwiązania związku małżeńskiego i jednoczesnego uregulowania spraw dotyczących małoletnich dzieci małżonków. W toku postepowania rozwodowego, w zależności od żądań stron i okoliczności danej sprawy, Sąd będzie orzekał o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, kwestii przyczyniania się do wypełniania obowiązku alimentacyjnego, władzy rodzicielskiej, kontaktach rodzica z dziećmi czy o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Niejednokrotnie pomoc Adwokata potrzeba jest również podczas uregulowania spraw ze stosunków między rodzicami a dziećmi – poza postępowaniem o rozwód – wiele par nie formalizuje swojego związku albo po orzeczeniu rozwodu zachodzi konieczność orzeczenia o kontaktach, władzy rodzicielskiej czy alimentach w inny sposób. Postępowania te potrafią być skomplikowane,
a dodatkowo obarczone dużym ciężarem emocjonalnym. W przypadku sporu co do miejsca zamieszkania dziecka, realizowania kontaktów rodziców z dziećmi oraz w razie konieczności ingerencji we władzę rodzicielską rodzica lub obu rodziców pojawia się konieczność wydania opinii przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, którzy po przeprowadzeniu odpowiednich badań określą kompetencje rodzicielskie rodziców oraz wypowiedzą się jakie postępowanie w danej sprawie będzie zgodne z dobrem małoletnich.

W wielu sprawach dotyczących spraw majątkowych dzieci potrzebna jest zgoda Sądu na dokonanie określonych działań takich jak sprzedaż określonego składnika należącego do majątku małoletniego czy odrzucenie spadku. Wniosek taki musi być odpowiednio umotywowany,
a dodatkowo w sprawach spadkowych znaczenie ma również upływ czasu – bowiem na złożenie określonych oświadczeń mamy tylko określone prawem krótkie terminy.

Sprawy rodzinne to także postępowania dotyczące ustalenia ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa oraz ustalenia bezskuteczności ustalenia ojcostwa. Postępowanie takie może być wszczęte zarówno przez matkę, ojca jak i samo dziecko. Pojawiają się również sprawy, w których ze względu na upływ określonych prawem terminów, konieczne jest złożenie wniosku o wystąpienie z powództwem przez Prokuratora.

Skomplikowany charakter oraz różnorodność spraw rodzinnych sprawiają, że warto skorzystać z pomocy doświadczonego Adwokata, który pomoże wystąpić z odpowiednim żądaniem oraz określi realność skutecznego dochodzenia przed Sądem poszczególnych roszczeń, a co najważniejsze poprowadzi postępowanie w sposób, który zapewni możliwie najlepsze rezultaty.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej adwokat sprawy rodzinne Łódź – zapraszam do kontaktu.

DOŚWIADCZACIE PAŃSTWO PROBLEMÓW PRAWNYCH?

Zapraszam do nawiązania kontaktu

Do Państwa dyspozycji pozostawiam trzy metody kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, a mianowicie numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy. Podczas pierwszego kontaktu wsłucham się w Państwa problem oraz przedstawię zasady współpracy. Problemy prawne da się rozwiązać, dlatego zachęcam Państwa do podjęcia działania. Zapraszam również do osobistej wizyty w mojej Kancelarii Adwokackiej w Łodzi – po uprzednim umówieniu terminu spotkania. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, które są związane ze świadczeniem usług prawnych, proszę o wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego. Na wszystkie wiadomości odpowiadam najszybciej jak to tylko możliwe – z uwzględnieniem charakteru Państwa sprawy.