SPRAWY SPADKOWE ŁÓDŹ

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Sprawy spadkowe Łódź

Śmierć bliskiej osoby jest doświadczeniem trudnym emocjonalnie a niejednokrotnie również powoduje wiele zawiłości i problemów prawnych związanych z załatwieniem kwestii dotyczących majątku pozostawionego przez spadkodawcę.

Sprawy spadkowe obejmują cały szereg postępowań jakie należy przeprowadzić po śmierci bliskich nam osób, w zależności od danej sytuacji, do tej grupy zaliczyć możemy spawy dotyczące:

– przyjęcia/odrzucenia spadku – również w imieniu małoletnich dzieci,

– dziedziczenia ustawowego i testamentowego,

– działu spadku,

– niegodności dziedziczenia,

– podważenia ważności testamentu,

– zachowku,

– uchylenia się od skutków niezłożenia w terminie lub złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku.

W sprawach spadkowych, w szczególności w sytuacji kiedy decydujemy się spadek odrzucić ze względu na wiedzę o pozostawieniu długów, ważne jest przestrzeganie ustawowych terminów, których niedochowanie może mieć poważne konsekwencje prawne i majątkowe.

Na czym może polegać pomoc adwokata w sprawie spadkowej?

Pomoc adwokata może polegać na skierowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku do właściwego sądu oraz ustaleniu, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby postępowanie mogło zostać wszczęte i prawidłowe poprowadzone.

Pełnomocnik pomoże również ustalić czyj udział w postepowaniu jest niezbędny. Błędne ustalenie kręgu spadkobierców może nieć ze sobą poważne konsekwencje, a nawet podważenie prawomocnego orzeczenia sądu po wielu latach.

W ramach porady prawnej adwokat przedstawi, jakie są skutki złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku dla zainteresowanego oraz jego bliższej i dalszej rodziny oraz na czym polega przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co jest szczególnie ważne gdy spadkobierca pozostawia po sobie długi.

W sprawach dotyczących podziału majątku spadkowego między spadkobiercami oraz
w sprawach o zachowek, na etapie przedsądowym profesjonalny pełnomocnik może pomóc wypracować rozwiązania, które zadowolą każdą z zainteresowanym stron – co może zaoszczędzić czas i wydatki związane z prowadzeniem sprawy przed sądem.

W sytuacji kiedy wszczęcie sprawy przed sądem stanie się konieczne, adwokat przygotuje odpowiednio wszystkie dokumenty oraz przedłoży wnioski dowodowe, które pomogą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów. Postępowania te potrafią być długie i bardzo skomplikowane, mogą wymagać udziału wielu biegłych – w zależności od żądań uczestników i stopnia skomplikowania sprawy. Doświadczenie w prowadzeniu sporów i spojrzenie na sprawę z zewnątrz może okazać się niezastąpione.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej sprawy spadkowe Łódź – zapraszam do kontaktu.

DOŚWIADCZACIE PAŃSTWO PROBLEMÓW PRAWNYCH?

Zapraszam do nawiązania kontaktu

Do Państwa dyspozycji pozostawiam trzy metody kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, a mianowicie numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy. Podczas pierwszego kontaktu wsłucham się w Państwa problem oraz przedstawię zasady współpracy. Problemy prawne da się rozwiązać, dlatego zachęcam Państwa do podjęcia działania. Zapraszam również do osobistej wizyty w mojej Kancelarii Adwokackiej w Łodzi – po uprzednim umówieniu terminu spotkania. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, które są związane ze świadczeniem usług prawnych, proszę o wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego. Na wszystkie wiadomości odpowiadam najszybciej jak to tylko możliwe – z uwzględnieniem charakteru Państwa sprawy.