indoor, time, waiting-5235953.jpg

Jak długo trwa postępowanie w sprawie o rozwód?

Wielu osobom wniesienie powództwa o rozwód kojarzy się z długim i trudnym – zarówno emocjonalnie jak i merytorycznie – postępowaniem, gdzie przesłuchuje się wielu świadków, dąży do podziału majątku, ustalenia opieki nad wspólnymi dziećmi i wielu innych dodatkowych kwestii. W rzeczywistości czas trwania postępowania o rozwód zależy od ilości kwestii które Sąd musi rozstrzygnąć – znaczenie więc ma czy strony mają wspólne małoletnie dzieci ale również czy Sąd będzie rozpoznawał kwestię winy za rozkład pożycia małżeńskiego.

Jak długo trwa rozwód bez orzekania o winie?

Jeśli strony złożą zgodny wniosek o to aby Sąd nie rozstrzygał o winie za rozkład małżeństwa to postępowanie może zakończyć się już podczas pierwszej rozprawy. Gdy strony nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci oraz nie dokonują podziału majątku albo robią to w zgodny sposób, Sąd już podczas pierwszego wyznaczonego terminu może orzec o rozwiązaniu związku małżeńskiego stron. W przypadku gdy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, Sąd prawdopodobnie będzie chciał dopuścić dowód z zeznań świadka, który wypowie się co do sytuacji małoletnich oraz wpływu rozstania rodziców na ich zachowanie, wyniki w nauce itd. Taka praktyka występuje chociażby w Łódzkim Sądzie Okręgowym.

Jednak nawet jeśli Sąd nie będzie orzekał o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, to istnienie konfliktu między stronami co do wysokości alimentów czy ustalenia miejsca zamieszkania dzieci, może znacznie wydłużyć postępowanie – w szczególności jeśli zostanie przeprowadzony dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, którzy mogą wypowiedzieć się np. o zakresie kontaktów dzieci z rodzicem czy kompetencjach rodzicielskich stron

Jak długo trwa rozwód z orzekaniem o winie?

Postępowanie rozwodowe, kiedy jedna ze stron żąda ustalenia przez Sąd wyłącznej winy drugiego małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego może toczyć się zdecydowanie dłużej – takie postępowania mogą toczyć się nawet kilka lat. W takich postępowaniach pojawia się konieczność przesłuchania co najmniej kilku świadków, co niejednokrotnie wiąże się z trudnościami. Zdarzają się bowiem choroby czy kolizja z wcześniej zaplanowanym urlopem czy też ważnymi okolicznościami zawodowymi. To może spowodować odroczenie terminu. Często konieczne jest złożenie do akt dowodów w formie audio-wizualnej, dokumentów, zdjęć. Przy obszernym materialne dowodowym Sąd może potrzebować więcej czasu na wydanie wyroku w sprawie.

Podsumowując zazwyczaj czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy rozwodowej, od chwili złożenia to pozwu, to kilka miesięcy – jednak w Sądach z dużą ilością spraw może trwać to nawet rok. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy czas postępowania może wydłużyć się na kolejne terminy, w związku z koniecznością przeprowadzenia czynności dowodowych.

W razie pytań czy wątpliwości zachęcam do kontaktu z moją kancelarią – pomogę Państwu przejść przez trudności związane z postępowaniem w sprawie o rozwód.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *