a book, paper, document-3101151.jpg

Jakie dokumenty załączyć do pozwu o rozwód?

Rozwód – jakie dokumenty załączyć do pozwu?

Dokumenty potrzebne do złożenia pozwu rozwodowego będą różniły się w zależności od okoliczności danej sprawy. Postępowanie dowodowe będzie dużo bardziej rozbudowane jeżeli będziemy dowodzić winy małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego lub domagać się alimentów. W tych przypadkach poza zeznaniami świadków przydatne może okazać się złożenie również dowodów w formie papierowej.

Jednakże składając pozew o rozwód przede wszystkim niezbędne będzie załączenie do niego odpisu zupełnego aktu małżeństwa oraz skróconych aktów urodzenia małoletnich wspólnych dzieci – jeżeli małżonkowie je posiadali. Obecnie dokumenty te możemy uzyskać od ręki w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego. Zdarzają się jednak sytuacje, że na dany akt musimy zaczekać kilka dni, gdy dany Urząd nie posiada go w swoich zasobach i konieczne staje się zwrócenie do innego Urzędu. W Urzędzie Stanu Cywilnego składamy prosty wniosek, który wymaga znajomości podstawowych danych jak imiona i nazwiska, data urodzenia, data i miejsce ślubu, imiona rodziców, nr PESEL.

Gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, a rozwód ma zostać orzeczony bez orzekania o winie, konieczne będzie złożenie jedynie odpisu zupełnego aktu małżeństwa. Inne konieczne informacje dotyczące rozpadu małżeństwa Sąd uzyska w toku przesłuchania stron.

Jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, jednym z obligatoryjnych elementów wyroku jest orzeczenie w zakresie ponoszenia kosztów utrzymania ich. W tym celu strona sprawująca pieczę nad dzieckiem powinna złożyć dokumenty, które udowodnią sumę ponoszonych wydatków – tych ponoszonych na dziecko ale również związanych z naszym utrzymaniem. Mogą to być przykładowo: potwierdzenia przelewu za media, czynsz, umowy pożyczek czy spłacanych kredytów – w szczególności jeśli zostały zaciągnięte w związku z utrzymaniem rodziny,  rachunki za szkołę, przedszkole, wyjazdy wakacyjne. Warto zaznaczyć, że moc dowodową będą miały również faktury imienne za zakup niezbędnych rzeczy takich jak odzież, obuwie, leki czy środki czystości. Warto jak najpełniej przedstawić i udokumentować swoją sytuację majątkową, a co za tym idzie wykazać zarówno dochody jak i wydatki – Sąd najczęściej zwróci się do stron o przedłożenie zaświadczenia o zarobkach czy rozliczenia PIT za ostatni rok.

Kiedy małżonkowie rozwodzą się z żądaniem orzeczenia o winie, jak zostało wcześniej wspomniane, postępowanie dowodowe jest dużo bardziej szczegółowe. W zakresie przedłożenia dokumentów to przykładowo: jeśli do rozkładu pożycia doszło w wyniku dopuszczenia się zdrady, pomocnym może okazać się przedłożenie korespondencji SMS czy innych dowodów w formie papierowej – listów, zdjęć itp.

Wszystkie składane dokumenty należy do Sądu złożyć w dwóch egzemplarzach i jeden z nich załączyć do odpisu pozwu – który powinno przedłożyć się dla strony przeciwnej.

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.